Arbejdspakke 2

Kommunikation

Ekstern kommunikation er en vigtig del af PE:Region projektet i forhold til at skabe interaktion med målgrupperne og formidle projektets forsknings- og udviklingsresultater.

Målet for kommunikationsstrategien er at øge kendskabet til effektelektronik i PE:Region projektets lokalsamfund, hvor de vigtigste målgrupper er:

 • Myndigheder
 • Universiteter og forskningsinstitutioner
 • Virksomheder
 • Initiativer til erhvervsudvikling
 • Offentligheden generelt

Kommunikationsarbejdet vil især støtte aktiviteter i forhold til:

 • Udvikling af netværk
 • Laboratorie- og testfaciliteter
 • Styrkelse af opmærksomheden
 • Udvikling af innovationsprojekter

Formidlingsaktiviteterne vil primært være følgende:

 • Projektets hjemmeside, hvor udviklingen af projektet løbende kan følges
 • Publikationer
 • Seminarer, workshops og konferencer
 • Markedsføringsmateriale (flyer, roll-up, pressemeddelelser og invitationer)
 • Digitale aktiviteter (samlet database over tilgængeligt udstyr).

Arbejdspakke 3