Arbejdspakke 3

Forbedrede rammebetingelser for fremstilling af effektelektronik

Det forventes at de globale markeder for effektelektroniske komponenter og systemer vil vokse hurtigt over de kommende år i takt med en øget elektrificering af energisystemer og forøget efterspørgsel efter energieffektivitet. Dette vil blive drevet frem af de energi- og klimaudfordringer, som de moderne samfund står overfor, og behovene for at skifte til løsninger, som er energieffektive og baseret på ikke-fossile energikilder. Derved opstår nye og voksende muligheder for erhvervsudvikling baseret på produkter relateret til effektelektronik.

For bedst muligt at kunne udnytte disse muligheder til fordel for virksomhederne i den dansk-tyske grænseregion er det dog nødvendigt at forbedre rammebetingelser for produktion af effektelektronik. Dette er fokus for denne arbejdspakke.

Aktiviteterne omfatter:

  1. Koordinering af kompetenceudvikling.
  2. Input til udvikling af regionale effektelektroniske netværk samt inter-klynge aktiviteter i et grænseoverskridende og tværsektorielt perspektiv.
  3. Overblik over eksisterende laboratorium og testfaciliteter.
  4. Skabe bevidsthed om den dansk-tyske effektelektronik industri.
  5. Udvikling af innovationsprojekter.
  6. Monitorering af markedstendenser.

Arbejdspakke 4